Logo buro DAF
Logo buro DAF

Privacyverklaring

Welkom bij het meest interessante deel van de website; de privacyverklaring. Voor mijn website www.burodaf.nl is een privacyverklaring opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe ik met jouw privacy omga en hoe ik jouw gegevens bescherm.

Veel leesplezier!

Mijn gegevens

buro DAF
Voorburg, Nederland
contact@burodaf.nl
06 46428134

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam
– Vestigings- en/of postadres
– KVK-nummer

Deze gegevens heb ik van jouzelf verkregen, bijvoorbeeld door contact met mij op te nemen en/of gebruik te maken van de diensten van Buro DAF.

Doeleinden

Voor deze doeleinden verzamel ik jouw persoonsgegevens:
– Heb jij contact met mij opgenomen per e-mail, telefoon, het contactformulier, WhatsApp of social media? Dan bewaar ik deze gegevens om op jouw te kunnen reageren. Deze gegevens verwerk ik maximaal 5 jaar.
– Bij het opstellen van een offerte verwerk ik jouw bedrijfs- en persoonsgegevens. Deze offertes worden maximaal 8 jaar bewaard.
– Bij de facturatie verwerk ik de noodzakelijke gegevens om een correcte factuur naar je te sturen. Daarnaast zullen bij de betaling het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder te zien zijn. De facturen en betaalgegevens worden maximaal 8 jaar bewaard.

Ik vraag alleen om de noodzakelijke persoonsgegevens die nodig zijn om de doeleinden te bereiken.

Doorgifte

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichting.

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende derden (waaronder verwerkers):
– Mailservers
– Telefoondiensten
– Betaaldiensten
– Boekhoudprogramma (BUNNI)

Rechten

Hieronder meer over de rechten die jij hebt en de invloed die jij kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je van één van de volgende rechten gebruik maken? Stuur dan een e-mail naar contact@burodaf.nl (ik reageer binnen vier weken op het verzoek).

– Inzien, rectificatie en wissing. Je hebt het recht om te vragen welke persoonsgegevens ik van jou verwerk en deze mag jij eventueel laten rectificeren of wissen.
– Beperking van verwerking. Je hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als deze bijvoorbeeld niet meer juist zijn, de verwerking niet rechtmatig was of jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn.
 Recht op bezwaar. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– Gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm van jouw persoonsgegevens te ontvangen, zodat jij deze aan een derde partij kunt geven. Dit is mogelijk wanneer jij mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.
– Toestemming intrekken. Je hebt het recht om de toestemming die jij in het verleden hebt gegeven om jouw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken te allen tijden intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van de gegevens voor de intrekking.
– Klachten. Heb je klachten over mijn omgang met jouw persoonsgegevens? Je hebt het recht om je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je van één van de volgende rechten gebruik maken? Stuur dan een e-mail naar contact@burodaf.nl (ik reageer binnen vier weken op het verzoek).

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek indient, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Let er op dat je ter bescherming van je privacy in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan), het paspoortnummer en BSN zwart maakt.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jou persoonsgegevens serieus en heb daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik onder andere door middel van:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner.
– Wachtwoorden, waaronder mijn computer en programma’s.
– Beveiligde internetverbinding, zoals SSL. Dit kun je zien aan ‘https’ en het slotje in de adresbalk.

Heb jij het idee dat er de beveiliging niet goed genoeg is of dat er misbruik is gemaakt? Laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten door een e-mail te sturen naar contact@burodaf.nl.

Cookies

Bekijk hier mijn cookiebeleid.

Wijzigingen

Het kan zijn dat deze privacyverklaring eens in de zoveel tijd gewijzigd moet worden. Deze nieuwe privacyverklaring zal altijd gepubliceerd worden op mijn website. Daarom raad ik je aan om deze in gaten te houden bij het bezoeken van mijn website.